Ruch autentyczny i choreoterapia.

 BE FREE jallaJesteśmy nauczeni reagować na wszystko co dzieje się w świecie, na zewnątrz naszego ciała a równocześnie po mistrzowsku wręcz ignorować to co dzieje się wewnątrz.
Zatrzymaj się na chwilę         choćby z ciekawości odwróć tą sytuację.

Zanurz się w sobie, posłuchaj jakie informacje płyną z ciała, czuj i poruszaj się tak jak czujesz…a świat zewnętrzny zostaw…poradzi sobie bez Ciebie.

Aby tańczyć, aby poruszać się we własnym rytmie nie potrzebujesz nic oprócz głębokiego wsłuchania się w siebie. Afirmacją życia jest ruch – ruch klatki piersiowej, ruch wydychanego powietrza potwierdza życie. Wsłuchaj się w każde poruszenie w Twoim ciele, każde cielesne doznanie, wrażenie, poszukaj impulsu wewnątrz siebie, które wprowadzi ciało w ruch, w Twój osobisty taniec.

Choreoterapia

Według American Dance Therapy Association, choreoterapia oznacza:  „terapeutyczne wykorzystanie ruchu jako procesu, poprzez który wspomagana zostaje emocjonalna i fizyczna integracja”.

Podstawowym założeniem terapii tańcem i ruchem jest wzajemne powiązanie ciała i umysłu. To co dzieje się w ciele ma natychmiastowy oddźwięk w naszym umyśle i odwrotnie – emocje i napięcia są odzwierciedlane w napięciach mięśni i zakłóceniu możliwości ruchu.  Wyzwalając swój naturalny, autentyczny ruch,  pozwalamy sobie na uświadomienie i zrozumienie tego co nieświadome.
Poprzez ruch w tańcu możemy „rozpuszczać” blokady mięśniowe oraz uwalniać zgromadzone w ciele napięcia i stłumione emocje co wpływa na poprawę jakości życia.

Ruch Autentyczny

Ruch Autentyczny jest formą  medytacji w ruchu. Praktykując tą metodę, pogłębiamy uważność, świadomość siebie i innych, zwiększamy zdolność koncentracji, nie oceniania, nie wartościowania, jednocześnie nabywamy doświadczenie w byciu  widzianym w sposób serdeczny, życzliwy i pozbawiony oceny. Ponadto wzmacniamy własną samoocenę, akceptację siebie, wiarę w siebie takim jakim się jest, uczymy się patrzenia w ten sam sposób na drugą osobę.

Ruch Autentyczny bada relację pomiędzy poruszającym się a świadkiem, pomiędzy patrzeniem a byciem widzianym. Mając zamknięte oczy, jedna z osób wsłuchuje się w siebie i znajduje ruch wynikający z wewnętrznego impulsu. Ruch może rozpocząć się od impulsu, odczucia, gestu, obrazu czy wspomnienia i rozwija się w wyniku podążania za mądrością ciała. Stopniowo ruch ten staje się widoczny, bezpośredniemu doświadczeniu nadawany jest kształt fizyczny. Świadek akceptuje osobę w ruchu bez zastrzeżeń, obserwuje ruch bez oceniania, świadom własnego wewnętrznego świata odczuć oraz znaczeń. Spotkanie osoby w ruchu ze świadkiem w atmosferze wzajemnej akceptacji i szacunku stwarza okazję do dotarcia do swego prawdziwego Ja.

Ruch Autentyczny jest praktykowany na świecie jako forma medytacji, praktyki duchowej czy terapii, w celu zwiększenia świadomości lub po to, by otworzyć się na swoją kreatywność i proces twórczy.

Jak mówi jedna z prekursorek pracy z ruchem autentycznym, Mary Whitehouse:

Kiedy ruch jest prosty i zwyczajny, nie zmieniaj go jakkolwiek wydawałby Ci się  nieciekawy czy ograniczony, tylko wtedy może stać się tym co określam jako: autentyczny– tylko wtedy może być on szczery, charakterystyczny, właściwy Tobie. Ruch staje się “autentycznym” gdy jesteś w stanie pozwolić swoim intuicyjnym impulsom  swobodnie wyrazić się bez jakichkolwiek intelektualnych wytycznych; przeciwieństwem będzie zatem ruch wynikający ze świadomej decyzji. To rozróżnienie może wydawać się zupełnie jasne ale w praktyce jest sporym wyzwaniem.

 

Zapraszamy na zajęcia choreoterapii z Marzeną Śniarowską – Tlatlik: CYKL WARSZTATÓW CHOREOTERAPII 
oraz na szkolenie w Krakowie październik 2019-kwiecień 2020: SZKOLENIE METODYCZNE

Bibliografia:

  1. Grażyna Lutomska, O metodzie ruchu autentycznego
  2. Zuzanna Pedzich, Ruch Autentyczny
  3. Janet Adler, Offering from the Conscious Body: The Discipline of Authentic Movement
  4. http://www.authenticmovement.ca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *