Praca magisterska o kursie „Odzyskaj ciało”.

Praca z ciałem jako metoda wspomagania rozwoju. Efektywność kursu autorstwa Anny Dymarczyk w ocenie uczestniczek.
– praca magisterska napisana w Instytucie Psychologii UJ.

Zapraszam do lektury wyjątkowej pracy magisterskiej. Powstała ona dzięki Ewie Zgrai, obecnie już magister psychologii, która podczas studiów psychologicznych zainteresowała się pracą z ciałem i kursem „Odzyskaj ciało”.

Wspólnie  z Ewą ustaliłyśmy przebieg badań, w których wzięły udział ochotniczki z kursów w sezonie jesiennym 2015 i wiosennym 2016. Badania miały charakter anonimowych wywiadów 30-40 minutowych przeprowadzonych co najmniej 3 tygodnie po zakończeniu kursu. Dostęp do odpowiedzi ma tylko autorka wywiadu, natomiast wynikami badań możemy się z Wami podzielić.

Dzięki tym osobom oraz pracy Ewy możecie przeczytać kompleksową pracę magisterską, która 27 października została obroniona na wydziale Psychologii UJ.

ewa-zgraja

O czym jest ta praca?

Znajdziesz w niej historię terapii tańcem i pracy z ciałem, podstawowe założenia i twórców najciekawszych dla mnie prądów myślowych w tej dziedzinie a przede wszystkim ciekawe wyniki badań efektywności kursu „Odzyskaj ciało”.

Poniżej znajdziesz fragmenty pracy, a całość możesz przeczytać tutaj.

Kliknij: Praca z ciałem jako metoda wspomagania rozwoju. Efektywność kursu autorstwa Anny Dymarczyk w ocenie uczestniczek.

Możemy stwierdzić, że kurs „Odzyskaj ciało” jest przykładem działań o charakterze intermodalnym, co oznacza, że podczas pracy wykorzystywanych jest wiele rodzajów twórczej ekspresji. Proponowane ćwiczenia mają bowiem charakter działań edukacyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych oraz wspierających rozwój osobisty. Ponadto, w podejściu intermodalnym możliwe jest opieranie się na kilku teoriach psychologicznych (Wiszniewski, 2011). Metody pracy stosowane w ramach kursu „Odzyskaj ciało” swoje źródło mają głównie w założeniach bioenergetyki Alexandra Lowena oraz terapii ekspresyjnej Anny Halrpin.

(…) Podstawą teoretyczną, na której opiera się metoda pracy z ciałem Anny Dymarczyk jest przede wszystkim psychosomatyka oraz bioenergetyka opracowana przez Alexandra Lowena. Na początku warto zaznaczyć, że wspomniany autor rozumie bioenergetykę jako sposób analizowania osobowości w kategoriach ciała i charakterystycznych dla niego procesów energetycznych. Przyjmując założenie o holistyczności człowieka Lowen podkreśla jak istotne dla psychicznego funkcjonowania jednostki jest jej ciało, jak również mocno związane z nim procesy energetyczne. Podobnie ujmowane jest tutaj zdrowie, rozumiane jako równowaga w aspekcie fizycznym, umysłowym, emocjonalnym oraz seksualnym. Bioenergetykę można także określić jako formę terapii, która obiera sobie za cel udzielenie pomocy klientowi w rozwiązaniu problemów emocjonalnych, uwolnieniu napięć oraz poznaniu własnego ciała i sposobów jego kontroli. Wszystko to ma mu umożliwi pełniejsze wykorzystanie potencjału życiowego.

(…) Do badania wykorzystano metodę fenomenologiczną, w ramach której opisywane są subiektywne przeżycia osób badanych uznając ich doświadczenia jako rzeczywiste i wiarygodne. W celu uzyskania danych przeprowadzono wywiady średnio ustrukturyzowane, do których stworzono plan wywiadu (Hess-Wiktor, Opoczyńska, 2014). Pytania zawarte w wywiadzie miały charakter otwarty. Większość poruszanych wątków zaczynała się od pytań bardziej ogólnych, kolejno przechodząc do szczegółowych. Zbiór pytań skonstruowany został na podstawie analizy specyfiki metody „Odzyskaj ciało”, w tym przede wszystkim wyznaczonych przez autorkę celów i oczekiwanych efektów. Wypowiedzi osób badanych miały dostarczyć informacji o zmianach funkcjonowania w 6 sferach: świadomości ciała, świadomości emocji, świadomości emocji w ciele, relacji społecznych, aktywności twórczej oraz poczuciu kobiecości. Ponadto, pojawiły się pytania dotyczące definiowania pracy z ciałem, motywacji oraz obaw uczestniczek kursu, a także aspektów pracy w grupie.