Czy można uwolnić napięcia poprzez oddech?- więcej o metodzie BBTR

System BBTR (Biodynamic Breath and Trauma Release, Oddech Biodynamiczny i Uwalnianie napięć/traumy) to autorska metoda pracy z ciałem – rozwijana od ponad 20 lat przez Gitena Tonkova.

Polega na stopniowym uwalnianiu napięć w ciele i uwalnianiu napięcia bez wchodzenia w stan katharsis. Integruje wiele technik pracy z ciałem i traumą – m.in. somatic experiencing Petera Levine’a, pasy (taśmy) napięcia i struktury charakteru Wilhelma Reicha, połączony oddech oraz ruch/taniec swobodny.

ZABLOKOWANE EMOCJE

Żyjemy w kulturze, w której nie ma wystarczająco dużo przestrzeni na swobodne wyrażanie emocji takich jak złość, smutek, strach, frustracja – które przecież mieszczą się w wachlarzu doświadczeń każdego człowieka. Od małego jesteśmy ćwiczeni – żeby nie powiedzieć: tresowani – w mechanizmach niedopuszczania do siebie trudnych doznań, kontrolowania ich i wypierania. A przecież emocje, także te trudne, są integralną częścią samoregulacyjnych mechanizmów naszego organizmu. Złość informuje nas o tym, że pora zatroszczyć się o swoje granice, a smutek jest naturalną reakcją na bolesne sytuacje.

NAPIĘCIA

Wspólnym mianownikiem metod Levine’a, Reicha i głównym założeniem BBTR jest przekonanie, że zablokowane emocje (często jako skutek trudnych, traumatycznych doświadczeń) zakotwiczają się w ciele, tkwią w postaci przewlekłych napięć, które wpływają na całą kondycję psychofizyczną człowieka.

ZBROJA

Napięcia te tworzą system zwany zbroją, zbudowany z 7 poziomych pasów (taśm, segmentów – stosuje się różne nazwy), które odcinają nas od czucia i są starymi mechanizmami obronnymi. Nie wybieramy ich świadomie. Zbroja to efekt naszych instynktownych reakcji, najczęściej z okresu, w którym nie potrafiliśmy się inaczej obronić (dzieciństwo). Niestety – założona po to, żeby chronić przed tym, co zalewające, przekraczające psychiczną wytrzymałość, ogranicza również dostęp do doznań pozytywnych, takich jak spontaniczność, radość, odczuwanie przyjemności.

TRAUMA

Trauma  wiąże się z przerwaniem więzi – ze sobą, ze swoim ciałem, z otoczeniem.

Kiedyś, na skutek różnych wydarzeń, nasze ciała nauczyły się, że pewne naturalne reakcje stanowią zagrożenie. Celem pracy BBTR jest odwrócenie tego procesu, ponowne przywrócenie ciału jego naturalnych odruchów, nauczenie się, jak bez poczucia niepokoju i zagrożenia przeżywać i wyrażać złość, smutek, etc. Dzięki tej pracy zwiększa się świadomość ciała oraz mechanizmów obronnych, a większa dostępność do emocji ułatwia radzenie sobie z trudnymi sytuacjami dnia codziennego.

Doświadczenie traumy powoduje zakotwiczenie, utknięcie w jednym stanie.

W pracy metodą BBTR koncentrujemy się na rozwijaniu swojego poczucia felt sense. Używany m.in przez Petera Levine’a termin felt sense oznacza koncentrowanie się na fizycznym aspekcie doznań i komunikatów (w tym emocji) wysyłanych i doświadczanych przez ciało. Dzięki rozwijaniu felt sense jesteśmy w stanie być z danym (nawet trudnym) doznaniem wystarczająco długo, by zauważyć zmienność i przepływ doznań.


PRACA NAD MECHANIZMAMI OBRONNYMI

Na zajęciach BBTR przyglądamy się swoim starym mechanizmom obronnym i stopniowo pracujemy nad uwalnianiem związanych z nimi napięć, przywracaniem ciału jego naturalnej potencjalności do integrowania przepływających przez nie doznań, rozwijaniem swojego poczucia felt sense.

Dzięki wejściu w swoisty dialog z wewnętrznym doświadczeniem jesteśmy w stanie być z danym (nawet trudnym) doznaniem wystarczająco długo, by zauważyć jego zmienność i przepływ.

W metodzie BBTR wsparciem tego procesu jest oddech, jako most pomiędzy naszą świadomością i podświadomością, most prowadzący do ciała i emocji.


Prowadzący:
Mariusz Jazowski: coach, trener rozwoju osobistego, praktyk pracy z oddechem (Rebirthing Leonard Orr, Techniki Świadomego Oddychania dr Joy Manne), certyfikowany facylitator metody Oddech Biodynamiczny i Uwalnianie Traumy BBTR oraz Łagodnej Bio-Energetyki GBE, certyfikowany Praktyk Somatic Experiencing. Współtwórca Projektu Ciałość.

Natalia Bobrowska: certyfikowana facylitatorka metody Oddech Biodynamiczny i Uwalnianie Traumy BBTR, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychoterapii somatycznej met. Core Energetics”, instruktorka jogi powięziowej yin. Współtwórczyni Projektu Ciałość.

-> Najbliższa stała 6 tygodniowa grupa rusza 4 lutego 2022 w Krakowie: UWALNIANIE NAPIĘĆ – PRACA W STAŁEJ GRUPIE

Artykuł na podstawie tekstów Natalii Bobrowskiej i Mariusza Jazowskiego.

W razie pytań prosimy o kontakt: kontakt@jalla.pl, katarzyna@jalla.pl